Biogoma

EE: audit energetic - producător - Portugalia

DESPRE PROIECT

Biogoma este o companie sustenabilă care produce și comercializează pudră și granule de cauciuc obținute din anvelope scoase din uz, printr-un proces mecanic de măcinare la temperatura camerei, fără utilizarea de substanțe chimice sau combustie. Acest proces ecologic are ca rezultat o materie primă cu o gamă largă de aplicații, de la pardoseli și placări până la drenaje și grădini.

Procesul lor de producție respectă cele mai înalte standarde de management de mediu și de management al calității, după cum reiese din certificările NP EN ISO 14001 și NP EN ISO 9001. Acest lucru permite reciclarea a 2,5 tone de anvelope uzate pe oră, contribuind la un viitor mai durabil.

Pentru a-și îmbunătăți în mod continuu eficiența energetică, au încheiat un parteneriat cu Helexia pentru un audit energetic care a identificat zonele cheie de îmbunătățire. Auditul energetic a oferit o analiză detaliată a consumului de energie al instalației, distingând și cuantificând consumul de energie în funcție de diverse sectoare și echipamente semnificative. În plus, informațiile primite de la personalul instalației au ajutat la extrapolarea defalcării globale a consumului de energie electrică pentru anul de referință.